Dave van Dam Sport Schaatsen en Skeelers Haastrecht Snel Hout- en Rubberhandel

Reglement

Voor wie organiseren wij de wedstrijden en onder welke voorwaarden:

 

Baanwedstrijden:

Categorieën: Pupillen, Kadetten, Junioren A* en B*, D-rijders, C-rijders, B-rijders*, A-rijders* en Masters.
* wanneer er een landelijke baanwedstrijd is mogen deze rijders niet op een regiowedstrijd starten

 

Marathonwedstrijden:

Categorieën: Kadetten en Junioren, D-rijders, C-rijders, B-rijders* en Masters.
* wanneer er een landelijke marathonwedstrijd is mogen B-rijders niet op een regiowedstrijd starten.

 

Eigen bijdrage:

Voor deelname aan de competitie moet bij eerste inschrijving via http://www.schaatsen.nl/wedstrijden-teams/kalender/ de eigen bijdrage betaald worden en deze zijn:

- Baancompetitie Jeugd categorie P4-P1 € 10,=
- Baan- en Marathoncompetitie categorie KA en Jb € 15,= 
- Baan- en Marathoncompetitie categorie JA en hoger € 30,=

 

Mocht je niet aan de gehele competitie willen deelnemen, maar wel aan één wedstrijd? Deze kosten per keer zijn:

- Baan/weg wedstrijden P4-P1 € 2,50 
- Baan/weg wedstrijden KA en Jb € 5,=
- Baan/weg wedstrijden Ja en ouder € 7,50
- Marathonwedstrijd, K en Jb € 5,=
- Marathon wedstrijden Ja en ouder € 7,50

Deze bedragen gelden per wedstrijddag (op dagen waarop een baan- en marathonwedstrijd wordt gereden betaal je deze kosten dus 1 keer).

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief evt. huur transponder.
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief de eventueel benodigde daglicentie van de KNSB.

Let op: het deelnamebedrag aan de volledige competitie kan NIET contant worden voldaan op de wedstrijd dag zelf!
In dat geval zal er éénmalig een wedstrijdbijdrage worden berekend en bij het aanmelden op schaatsen.nl alsnog de gehele competitiebijdrage!

 

Transponders:

- Alle rijders rijden met een transponder.
- Pupillen 4, 3 en 2 kunnen deze huren bij de SIS-MN (zolang de voorraad strekt)
- Overige rijders moeten beschikken over een eigen transponder
- Type transponder is ProChip FLEX met enkelband http://www.mylaps.com/en/products/prochip-flex/241 
- Huurprijs transponder van de SIS-MN alleen P1, P2 en P3 rijders gehele seizoen: € 25,=
- Borg huurtransponder van de SIS-MN: € 50,=
- Huurprijs transponder voor 1 wedstrijddag: € 5,=

De seizoenstransponders (P2, P3, P4) kunnen alleen worden gehuurd bij de SIS-MN op de 1e en 2e wedstrijddag van de competitie of voorafgaand het huurformulier ingevuld te mailen naar: competitie@inlineskatenmiddennederland.nl

 

- Betaling van het huurbedrag en de borg (samen € 75,=) gebeurt op basis van factuur (per email).
- Op de laatste wedstrijddag moet de transponder worden ingeleverd bij de jury en wordt de borg gerestitueerd.
- Bij het later inleveren (t/m 30 nov.) van de transponder wordt 50% van de borg teruggestort.
- Bij het inleveren op of na 1 dec., of het niet inleveren van de transponder wordt de borg niet gerestitueerd.
- Indien de rijder op de laatste wedstrijddag niet aanwezig is dient de rijder zelf te zorgen dat de transponder wel op die dag wordt ingeleverd.

Wedstrijdlicentie

Nieuwe wedstrijdlicentiehouder:

Heb je niet eerder deelgenomen aan KNSB-wedstrijden?

Ga naar https://mijn.knsb.nl/login en maak een account aan. Log vervolgens in op Mijn KNSB en volg de stappen in de menustructuur of de korte handleiding om de wedstrijdlicentie aan te schaffen.

Deelname met een daglicentie

Ben je geen lid van de KNSB maar wil je toch een wedstrijd rijden dat kan met een daglicentie, maximaal 3 keer, daarna ben je verplicht een licentie te nemen. Wat moet je hiervoor doen:

1. Via http://www.schaatsen.nl/kalender/, datum wedstrijden selecteer de wedstrijd en meld je hieraan voor de wedstrijd als niet licentiehouder / daglicentie. Betaling gaat via Ideal.

2.  Op de wedstrijddag zelf je aanmelden, het inschrijfformulier invullen en de betaling contant voldoen.

- Baan/weg wedstrijden jeugd t/m Jb € 5,=
- Baan/weg wedstrijden Ja en ouder € 7,50
- Marathon wedstrijd K en Jb € 5,=
- Marathon wedstrijden Ja en ouder € 7,50

 

Beennummer aanvragen:

Vul dan het formulier op de website van de KNSB in waarmee je aangeeft of je het nummer in je pak laat drukken of een nummer via de KNSB aanschaft.

 

Inschrijving

Licentiehouders moeten vooraf zich aanmelden voor elke wedstrijd. Ga naar www.inschrijven.schaatsen.nl en selecteer de  wedstrijd en meld je hieraan.

Bij de eerste aanmelding moet je eerst de eigen bijdrage voor de gehele competitie overmaken via Ideal betaling, kosten zoals vermeld hierboven bij 'eigen bijdrage'

Licentiehouders die ingeschreven staan voor de competitie, maar die zich vooraf niet hebben aangemeld via schaatsen.nl voor de wedstrijd, betalen op de wedstrijddag de eigen bijdrage zoals een rijder die één maal aan een wedstrijd wil deelnemen. Dit geldt niet voor het bijschrijven voor de marathon wanneer deze aansluitend aan een baanwedstrijd wordt georganiseerd.

 

Algemeen Reglement:

Alle reglementen van de KNSB zijn van toepassing, zie hiervoor: http://knsb.nl/over-de-knsb/reglementen/

De belangrijkste reglementen zijn:

Algemeen Reglement KNSB
Specifieke Bepalingen Inline-Skaten
Reglement Gedragscode

 

Klassement:

Baanwedstrijden

- Vanaf Pupil 4 t/m Kadet heeft elke categorie (heren en dames) zijn eigen klassement.
- (Heren) Junior B+A, C-rijder, B-rijder, A-rijder en Master wordt beschouwd als één categorie en heeft één klassement
- (Dames) Junior B+A, D-rijders wordt beschouwd als één categorie en heeft één klassement

Bovenstaande houdt in dat bij (H)eren en (D)ames iedere groep 6 klassementen heeft en deze heten:

- (Dames) DP4, DP3, DP2, DP1, DKA en DSE (Dames Senioren)
- (Heren) HP4, HP3, HP2, HP1, HKA en HSE (Heren Senioren)

Overall Baan

7 van de 8 wedstrijden tellen mee voor het eindklassement. De nummers 1 t/m 3 van alle categorieën krijgen een beker ongeacht hoeveel wedstrijden deze hebben meegedaan. De resterende rijders P4 t/m Kadet krijgen een beker als zij minimaal aan 5 wedstrijden hebben deelgenomen. Bij de overige categorieën krijgen alleen nummer 1 t/m 3 een eindprijs.

Voor de podiumplaatsen 1 t/m 3 is men verplicht aanwezig te zijn op de finale dag. Bestuur kan over bovenstaande dispensatie verlenen aan rijders.

Mocht er door de organisatie een wedstrijd worden afgeblazen dan zal het aantal wedstrijden dat meetellen voor het klassement met rato worden verminderd, dit geld alleen voor de baan/weg klassement.

Marathon wedstrijden

- Kadetten hebben een eigen klassement en rijden uitsluitend op 100 mm wielen
- Junioren B+A en Senioren hebben één gezamenlijk klassement
- Masters hebben een eigen klassement

Bovenstaande houdt in dat bij de Dames er 2 categorieën zijn en bij de Heren 3 categorieën en deze heten:

- (Dames) DKA en DSE (Dames Senioren)
- (Heren) HKA, HSE (Heren Senioren) en HMA (dit zijn Ma40+, Ma50+ en Ma60+)

 

Overall Marathon

- Kadetten: 6 van de 7 wedstrijden tellen mee voor het eindklassement.
- Heren (Jb+Ja+C)/Dames (Jb+Ja+D) en Beloftes: 6 van de 7 wedstrijden tellen mee voor het eindklassement
- Masters: 7 van de 7 wedstrijden tellen mee voor het eindklassement.

De nummers 1 t/m 3 van alle categorieën krijgen een beker en een bos bloemen. Daarnaast wordt prijzengeld uitgekeerd. Zie hieronder klassement prijzen.

Voor de podiumplaatsen 1 t/m 3 is men verplicht aanwezig te zijn op de finale dag. Bestuur kan over bovenstaande dispensatie verlenen aan rijders.

 

Dagprijzen Baanwedstrijd

- Voor de baan/weg wedstrijden hebben wij weer een originele medailles laten ontwerpen. Elke vereniging heeft hier zijn eigen clubkleuren (2 stuks) in verwerkt.
- Tot en met de Kadetten krijgen alle rijders een medaille, Dames en Heren alleen de eerste 3 rijders.

 

Dagprijzen Marathon

Bij de marathon krijgen alleen de eerste drie aankomende rijders een prijs. De lokale clubs regelen deze prijzen. Het bedrag hiervoor is plusminus € 5,= per rijder. Rijders krijgen dagpunten voor het klassement. Deze bepalen samen met het aantal keer dat zij meedoen aan de competitie geldprijzen. Zie hiervoor “Klassement prijzen”.

 

Klassement prijzen

Marathon

De grote van het prijzengeld is afhankelijk van het aantal rijders dat heeft meegedaan, van elke deelnemer die zich heeft ingeschreven via schaatsen.nl en deelneemt aan de volledige competitie gaat een deel in de prijzenpot marathon. De SIS-MN staat borg dat er minimaal € 100,= in de prijzenpot komt bij KA  en € 150,= bij de Senioren.

- Masters dienen minimaal 4 (van de 7) wedstrijden te hebben gereden om in aanmerking te komen voor prijzengeld (overall klassement)
- Alle overige categorieën dienen minimaal 4 wedstrijden (van de 7) te hebben gereden om in aanmerking te komen voor prijzengeld (overall klassement)

Uitbetaling gaat niet alleen op de totaal aantal gehaalde punten maar deze worden vermenigvuldig met het aantal keer dat die rijder heeft meegedaan aan de competitie. Hiermee belonen wij rijders die alle wedstrijden rijden en voorkomen zo dat rijders die 1 maal meedoen het prijzengeld pakken. Zie de link met een voorbeeld uitwerking van een klassement K / Jb van een eerder jaar.

Het prijzengeld wordt uitgekeerd in de vorm van een waardebon van de hoofdsponsor van de competitie Dave van Dam Sport. Het prijzengeld wordt uitgekeerd in de vorm van een waardebon van de hoofdsponsor van de competitie Dave van Dam Sport. De laatste marathonwedstrijd vindt plaats op 8 september 2018 in Ede. 

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: ssh2: Unable to initialize module Module compiled with module API=20100525 PHP compiled with module API=20131226 These options need to match

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: