Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting Inline-Skaten Midden-Nederland heeft de volgende structuur:

secretaris:
Inge de Graaf

voorzitter:
Edwin Beekelaar

penningmeester:
Stephane Klaver


Goed bestuur

De schaats- en skeelerverenigingen in Midden-Nederland mogen verwachten dat het bestuur een toekomstvisie, op open en transparante wijze communiceert en als eenheid optreedt. Het bestuur hanteert de NOC*NSF aanbevelingen voor een Goed Sportbestuur. Zie: http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=1561&mid=1092


Statuten Stichting