Stichting

Door de grote groei van het inline-skaten in de regio Midden-Nederland is het noodzakelijk gebleken om een organisatie te hebben, waarin verenigingen gezamenlijk verantwoordelijk worden voor de organisatie en de ontwikkeling van het inlineskaten.

De Stichting Inline-Skaten Midden-Nederland heeft ten doel:

Het bevorderen van het inline-skaten in Midden-Nederland
in welke verschijningsvorm dan ook.

De SIS MN tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

– buitengewoon lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB);

– het organiseren van wedstrijden en demonstraties voor alle disciplines op het gebied van de inline-skatesport;

– het verstrekken van informatie ten dienste van de inline-skatesport.